Báo Giá Dàn Game

DÀN GAME SỐ 18: H110/I3 6100/4GB/GTX 1060/27

DÀN GAME SỐ 18: H110/I3 6100/4GB/GTX…

Giá : 19.000.000 đ Giá : 12.500.000 đ
DÀN GAME SỐ 17: h110/I3 6100/4GB/GTX1050TI

DÀN GAME SỐ 17: h110/I3 6100/4GB/GTX1050TI

Giá : 210.000.000 đ Giá : 11.500.000 đ
DÀN GAME SỐ 16: H110/ I3 6100/4GB/GXT1050

DÀN GAME SỐ 16: H110/ I3…

Giá : 18.000.000 đ Giá : 10.500.000 đ
DÀN GAME SỐ 14: H110/G4400/4G/GTX750/27

DÀN GAME SỐ 14: H110/G4400/4G/GTX750/27"

Giá : 210.000.000 đ Giá : 7.100.000 đ
DÀN GAME SỐ 13: B85/I3/8GB/GTX750TI/32

DÀN GAME SỐ 13: B85/I3/8GB/GTX750TI/32"

Giá : 18.000.000 đ Giá : 10.200.000 đ
DÀN GAME SỐ 12: B85/I3/8GB/GTX750TI/27

DÀN GAME SỐ 12: B85/I3/8GB/GTX750TI/27

Giá : 16.000.000 đ Giá : 9.100.000 đ
DÀN GAME SỐ 11: B85/I3/GTX750/27

DÀN GAME SỐ 11: B85/I3/GTX750/27"

Giá : 18.000.000 đ Giá : 7.800.000 đ
DÀN GAME SỐ 10 B85/I3/GTX650/27

DÀN GAME SỐ 10 B85/I3/GTX650/27"

Giá : 150.000.000 đ Giá : 7.500.000 đ
DÀN GAME SỐ 9: VIP SL 120 BỘ BH DÀI

DÀN GAME SỐ 9: VIP SL…

Giá : 14.000.000 đ Giá : 6.700.000 đ
DÀN GAME SỐ 8: VIP SL 80 BỘ BH DÀI

DÀN GAME SỐ 8: VIP SL…

Giá : 19.000.000 đ Giá : 5.900.000 đ
 DÀN GAME SỐ 7: B85 VIP SL 150 BỘ BH DÀI

DÀN GAME SỐ 7: B85 VIP…

Giá : 16.000.000 đ Giá : 5.400.000 đ
DÀN GAME SỐ 5: B75 SL 200 BỘ VIP

DÀN GAME SỐ 5: B75 SL…

Giá : 18.000.000 đ Giá : 6.200.000 đ
DÀN GAME SỐ 2: B75 SL 120 BỘ VIP:

DÀN GAME SỐ 2: B75 SL…

Giá : 14.000.000 đ Giá : 5.900.000 đ
Máy chủ phòng net bootrom kéo 100 máy

Máy chủ phòng net bootrom kéo…

Giá : 30.000.000 đ Giá : 13.000.000 đ
DÀN GAME SỐ 1: B75 SL 120 BỘ VIP

DÀN GAME SỐ 1: B75 SL…

Giá : 12.000.000 đ Giá : 4.900.000 đ
DÀN GAME SỐ 3: B75 SL 100 BỘ

DÀN GAME SỐ 3: B75 SL…

Giá : 150.000.000 đ Giá : 5.400.000 đ
DÀN GAME SỐ 4: B75 SL 160

DÀN GAME SỐ 4: B75 SL…

Giá : 16.000.000 đ Giá : 5.600.000 đ
DÀN GAME SỐ 6: B75 SL 100 BỘ VIP

DÀN GAME SỐ 6: B75 SL…

Giá : 15.000.000 đ Giá : 5.800.000 đ
gaming
MITCHELL
xzv
DAIWA
OKUMA
ssdd
SUFIX